Pod pojmom đubrivo podrazumevamo materije koje se koriste za poboljšanje bioloških, hemijskih i fizičkih karakteristika obradivog zemljišta, tako da biljke postignu svoj optimalni razvoj. Đubriva su odličan dodatak kako bi vaše biljke bile zdrave i vaša proizvodnja odličnog kvaliteta.

Treba znati, kada, koliko i kako primeniti đubriva?

Proizvodjači