Supstrati

Osnovne komponente supstrata i njihova namena

Beli treset Crni treset
  • najkvalitetniji baltički i severno nemački beli treset
  • povećava vazdušni kapacitet
  • poboljšava strukturnu stabilnost supstrata
  • povećava poroznost supstrata
  • baltički i severno nemački crni treset premium kvaliteta
  • povećava vodni kapacitet
  • olakšava usvajanje vode
  • stabilizuje pH i EC vrednost supstrata

Floragard predstavlja sinonim za premium klasu proizvoda na polju treseta i supstrata već praktično 100 godina. Najkvalitetnije sirovine i vrhunski aditivi su osnova za proizvodnju supstrata koji perfektno zadovoljavaju potrebe proizvođača i poljoprivrednih kultura kojima su namenjeni.

Proizvodjači