RINCOR

790.00din

Selektivni herbicid aktivne materije nikosulfuron 40 g/l za suzbijanje jednogodišnjih i višegodišnjih travnih i jednogodišnjih širokolisnih korova u kukuruzu.

Kukuruz    

Jednokratno:1 l/ha (10 ml na 100 m2)      Za suzbijanje jednogodišnjih korova, primenom kada je kukurus u fazi 2-6 listova (faze 12-16 BBCH skale), a kada su korovi u fazi do 2-6 listova.

Jednokratno:1,25 l/ha (15 ml na 100 m2) Za suzbijanje divljeg sirka iz rizoma (Sorghun halepense) kada je sirak visine 15-20 cm.

Dvokratno – Prvo tretiranje:0,5 l/ha (5 ml na 100 m2).Tretiranjem kada su jednogodišnji korovi u fazi 2-4 lista, a divlji sirak tek iznikao.

Dvokratno – Drugo tretiranje:0,75 l/ha (7,5 ml na 100 m2)   Kada su se jednogodišnji korovi regenerisali, a divlji sirak visine 15-20 cm.

Utrošak vode 200-400 l po ha.

Spektar delovanja:

Jednogodišnji uskolisni korovi:

 • proso korovsko (Echinochloa crus-galli),
 • divlji sirak iz semena (Sorghum halepense),
 • muhar sivi (Setaria glauca).

Višegodišnji uskolisni korovi:

 • divlji sirak iz rizoma (Sorghum halepense).
 • jednogodišnji širokolisni korovi:
 • štir obični (Amaranthus retroflexus),
 • pepeljuga obična (Chenopodium album),
 • lipica teofrastova (Abutilion theophrasti),
 • loboda obična (Artiplex patula),
 • tatula obična (Datura stramonium),
 • lubeničarka njivska (Hibiscus trionum),
 • dvornik veliki (Polygonum lapathifolium),
 • gorušica poljska (Sinapis arvensis),
 • pomoćnica obična (Solanun nigrum),
 • mišnjakinja obična (Stellaria media),
 • boca obična (Xanthium strumarium).

Napomena:

Rincor® se može mešati sa preparatima Cornisto i Dragon 480 SL zbog proširenja delovanja na širokolisne korove.

Može dovesti do prolaznog usporenog rasta useva kukuruza i bledila lišća ukoliko se neposredno pre primene preparata primene organofosforni insekticidi, ili ukoliko u vreme primene budu nepovoljni vremenski uslovi (izrazito vlažno i hladno vreme sa temperaturom manjom od 15 stepeni ili izrazita suša).

Pakovanje: 300 ml i 1l.

* U cenu je uracunat PDV *

Limit za porudžbinu je 500.00 dinara za isporuku na teritoriji Srbije. Za inostranstvo, molimo da nas kontaktirate za informacije o ceni i mogućnostima isporuke.

Proizvodjači