IMAZAR 40

1,915.00din

Imazar 40® e selektivni herbicid aktivne materije imazamoks 40 g/l za suzbijanje korova u usevu soje i suncokreta (samo hibridi suncokreta tolerantni na imidazolinone).

Soja      

 •  1 – 1,2 l/ha kada je soja od dvopera do drugog trolista (faza 11-13 BBCH skale), a korovi od klijanja do razvoja šestog lista (najbolja efikasnost je kada su korovi do četvrtog lista).

Utrošak vode 200-400 l po ha.

Suncokret (samo hibridi tolerantni imidazolinone)  

 • 1 – 1,2 l/h ako se ne suzbija volovod (Orobanche spp.): posle nicanja useva do faze tri para listova (faza 5-15 BBCH skale).
 • Za suzbijanje volovoda: primenom kada je suncokret u fazi od drugog do trećeg para listova (fata 12-18 BBCH skale).

Utrošak vode 200-400 l po ha.

Spektar delovanja

Imazar 40® dobro suzbija sa količinom primene od 1 l/ha:

 širokolisni korovi:

 • lipica teofrastova (Abutilion theophrasti),
 • štir hibridni (Amaranthus hybridus),
 • vijušac njivski (Bilderdykia convolvulus),
 • slačica  (Brassica napus),
 • tarčužak obični (Capsela bursa pastoris),
 • pepeljuga obična (Chenopodium album),
 • pepeljuga srcolisna (Chenopodium hybridum),
 • tatula obična (Datura stramonium),
 • broć divlji (Gallium aparine),
 • suncokret divlji (Helianthus annus),
 • mrtva kopriva crvena (Laminum pupureum),
 • kamilica bezmirisna  (Matricaria inodora),
 • dvornik veliki (Polygonum lapathifolium),
 • žablja trava (Senecio vulgaris),
 • gorušica poljska (Sinapis arvensis),
 • pomoćnica obična (Solanun nigrum),
 • gorčika obična (Sonchus oleraceus),
 • čistac jednogodišnji (Stachys annua),
 • mišnjakinja obična (Stellaria media),
 • čestoslavica poljska (Veronica arvensis),
 • boca obična (Xanthium strumarium).

uskolisni korovi:

 • divlji ovas (Avensa fatua),
 • muhar sivi (Setaria glauca),
 • muhar zeleni (S. viridis),
 • muhar lepljivi (Setaria verticilliata),
 • sirak divlji iz semena (Sorghun halepense).

Imazar 40® dobro suzbija sa količinom primene od 1,2 l/ha:

 • širokolisne korove ambrozija pelenasta (Ambrosia artemisiifolia) i prstenak poljski (Anthemis arvensis).
 • parazitna cvetnica volovod (Orobanche cernua).
 • uskolisni korov livadarka prava (Poa pratensis).

Imazar 40® zadovoljavajuće suzbija količinom primene od 1l/ha .

širokolisne korove:

 • ambrozija pelenasta (Ambrosia artemisiifolia),
 • prstenak poljski (Anthemis arvensis),
 • ladolež obični (Calystegia sepium),
 • palamida njivska (Cirsium arvense),
 • poponac obični (Convolvulus arvensis),
 • lubeničarka njivska (Hibiscus trionum),
 • divlja salata (Lactusa seriola),
 • kopriva njivska (Lamium amplexicaule),
 • bulka (Papaver rhoeas),
 • gorčika rapava (Sonchus asper),
 • čestoslavica poljska (Veronica arvensis),
 • čestoslavica persijska (Veronica persica)

uskolisni korov

 • livadarka prava (Poa pratensis).

Imazar 40®  zadovoljavajuće suzbija količinom primene od l,2 l/ha

širokolisne korove:

 • ambrozija (Ambrosia trifida).

uskolisne korove:

 • sirak divlji iz rizoma (Sorghum halepense).

Pakovanje: 1l

* U cenu je uracunat PDV *

Limit za porudžbinu je 500.00 dinara za isporuku na teritoriji Srbije. Za inostranstvo, molimo da nas kontaktirate za informacije o ceni i mogućnostima isporuke.

Proizvodjači