AZIN 500 SC

680.00din

Selektivni sistemični herbicidaktivne materije terbutilazin 500 g/l za suzbijanje jednogodišnjih uskolisnih i širokolisnih korova u usevu kukuruza.

Azin® 500 SC je selektivni sistemični herbicid iz grupe triazina. Usvaja se listom i korenom i koristi se za suzbijanje jednogodišnjih širokolisnih korova. Dovodi do inhibiranja transporta elektrona u procesu fotosinteze na receptorskom mestu fotosistema II. Klasifikacija rezistentnosti (HRAC): C1.

Primena:

Kukuruz (merkantilni i silažni):

 • 1,5 l/ha (za aridna područja i zemljišta sa 1 – 3% humusa)
 • 1,5 – 2,5 l/ha (za humidna područja i zemljišta sa više od 3% humusa)

Utrošak vode 200-400 l/ha

Spektar delovanja :

 1. ambrozija pelenasta ( Ambrosia artemisifolia)
 2. štir bljutavi (Amaranthus blitoides),
 3. pepeljuga obična (Chenopodium album),
 4. srcolisna pepeljuga (Chenopodium hybridum),
 5. tatula obična (Datura stramonium),
 6. lubeničarka njivska (Hibiscus trionum),
 7. tušt (Portulacea oleracea),
 8. pomoćnica obična (Solanum nigrum),
 9. gorušica poljska, (Sinapis arvensis),
 10. dvornik veliki(Polygonum lapathifolium),
 11. ptičji dvornik (Polygonum aviculare),
 12. dvornik obični(Polygonum persicaria),

Vreme primene:

Posle setve, a pre nicanja ili posle nicanja do faze 3 lista kukuruza a kada su korovi u fazi ponika do 2 lista.

Karenca: Merkantilni kukuruz - obezbeđena vremenom primene

Silažni kukuruz - 63 dana

Napomene :

- U usevu kukuruza može se mešati sa preparatom Dragon 480 SL do fenofaze trećeg lista.

- Ne sme se primenjivati u kraškim područjima i na vrlo slabim humusnim zemljištima (manje od 1% humusa).

- Nema ograničenja u plodoredu posle primene ovog herbicida. Ukoliko dođe do preoravanja ili prevremenog skidanja useva, na tretiranim površinama se može sejati samo kukuruz.

Pakovanje : 1 l

* U cenu je uracunat PDV *

Limit za porudžbinu je 500.00 dinara za isporuku na teritoriji Srbije. Za inostranstvo, molimo da nas kontaktirate za informacije o ceni i mogućnostima isporuke.

Proizvodjači