BOSTON 480 SL

1,565.00din

Selektivni kontaktni herbicid aktivne materije bentazon 480 g/l, za suzbijanje širokolisnih korova u usevima soje, krompira, pasulja, graška, lucerke i kukuruza.

Boston 480 SL je folijarni, kontaktni herbicid, iz hemijske grupe diazina. Nakon što ga korovi usvoje preko lista, prouzrokuje inhibiciju procesa fotosinteze i iscrpljivanje rezervi ugljenih hidrata, što dovodi do uvenuća i propadanja. Klasifikacija rezistentnosti (HRAC): C3.

Primena:

 • Soja 3 – 4 l/ha (30 – 40 ml na 100 m²). U fazi od prve do treće troliske, a korovi u fazi 2 – 6 listova.
 • Krompir 2 – 3 l/ha (20 – 30 ml na 100 m²). Kada je krompir visine 10-15cm, a korovi u fazi 2 – 6 listova.
 • Pasulj 1,5 – 2,5 l/ha (15 – 25 ml na 100 m²). Posle formiranja druge troliske, pa do pred cvetanje, a korovi u fazi 2 – 4 listova.
 • Grašak 3 – 4 l/ha (30 – 40 ml na 100 m²). Kada je grašak visine 8 – 10cm, a korovi u fazi 2 – 6 listova.
 • Lucerka 3 l/ha (30 ml na 100 m²). Kada je lucerka visine 10 – 15cm, a korovi u fazi 2 – 6 listova.
 • Kukuruz 3 – 4 l/ha (30 – 40 ml na 100 m²). Posle nicanja kukuruza, a korovi u fazi 2 – 6 listova.

Utrošak vode 200-400 l/ha.

Karenca:

 • 42 dana - grašak, pasulj, krompir;
 • 63 dana - kukuruz, strna žita, soja, lan, lucerka.

Spektar delovanja

Jednogodišnji širokolisni korovi:

 1. štir obični (Amaranthus retroflexus),
 2. vidovčica (Anagalis arvensis),
 3. pepeljuga obična (Chenopodium album),
 4. tatula (Datura stramonium),
 5. broćika-lepuša (Galium aparinae),
 6. ptičiji dvornik (Polygonum aviculare),
 7. gorušica njivska (Sinapis arvensis),
 8. pomoćnica (Solanum nigrum),
 9. čičak (Xanthium strumarium).

Višegodišnji širokolisni korovi:

 1. maslačak (Taraxacum officinale).

Napomena:

 1. Može se mešati sa preparatima Imazar 40 i Tiffany 75 WG u usevu soje.
 2. Ne sme se mešati sa preparatima na bazi setoksidima i organofosfornim insekticidima.
 3. Ukoliko dođe do preoravanja ili prevremenog skidanja useva, na tretiranim površinama mogu se sejati samo strna žita, soja i lucerka.
 4. Kod osetljivih sorti krompira i pasulja može izazvati ožegotine, ako se primeni pri višim temperaturama. Treba sprečiti zanošenje preparata na susedne osetljive useve i zasade, kao što su: voće, vinova loza, duvan, šećerna i stočna repa.

Pakovanje : 1 l

* U cenu je uracunat PDV *

Limit za porudžbinu je 500.00 dinara za isporuku na teritoriji Srbije. Za inostranstvo, molimo da nas kontaktirate za informacije o ceni i mogućnostima isporuke.

Proizvodjači