CINKOSAN

260.00din

CINKOSAN mamci aktivne materije ,2% cink fosfid ,veoma efikasno suzbijaju sve vrste štetnih glodara (poljski miševi, voluharice, hrčkovi, miševi, pacovi), na poljoprivrednim površinama, utrinama, u poljima, voćnjacima i skladištima.

Osnovni CINKOSAN mamci su formulisani na zrnu pšenice sa dodatkom biljnih ulja koji ovaj preparat čine veoma atraktivnim za glodare. Takođe, posebnim tehnološkim postupkom, postavljeni mamci su izvesno vreme zaštićeni od prevelike vlage, tj. mogu biti efikasni i u slučajevima slabih kiša ili snegova što je izuzetno važno u procesu suzbijanja poljskih glodara na poljoprivrednim površinama.

Suzbijanje štetnih glodara na poljima (lucerištima, ozimim usevima, repištima, voćnjacima, pored kanala, na utrinama i sl.), obavlja se veoma efikasno uz ovaj preparat.

Primena:

Gotov mamac za suzbijanje štetnih glodara u skladištima hrane i na poljoprivrednim površinama.

U skladištima: preparat se koristi za suzbijanje skladišnih štetočina - glodara u magacinima poljoprivrednih proizvoda. Preparat nije dozvoljen za upotrebu u slučajevima kada je prehrambena roba u rasutom stanju.

a) Kod suzbijanja miševa, mamci CINKOSAN-a stavljaju se duž skrovitih mesta, pored rupa, na što većem broju mesta u količini 10 -15 g / tacni. Posećene tacne obnavljaju sa novim količinama mamaca.

b) Suzbijanje pacova, obavlja se stavljanjem mamaca u rupe, na mesta gde se pacovi zadržavaju, u uglovima, u količini 50 - 80 g / tacni. Postavljene mamce zaštititi od rasipanja ili kontakta sa domaćim životinjama. Pojedene mamce - obnoviti.

Na poljima: CINKOSAN mamci se koriste za suzbijanje svih vrsta poljskih glodara na poljoprivrednim površinama(lucerka, ozime žitarice, u voćnjacima itd.) pored kanala, na utrinama i ruderalnim staništima.

  • Suzbijanje poljskih voluharica i miševa, vrši se direktnim sipanjem mamaca u aktivne rupe u količini od 5 - 10 g/ rupi. Rupe ne zatrpavati.
  • Suzbijanje hrčaka obavlja se sipanjem CINKOSAN mamaca direktno u rupe u količini do 20g/rupi.
  •  

CILJANI ORGANIZMI:

crni pacov (Rattus rattus), sivi/norveški pacov (Rattus norvegicus), kućni miš (Mus musculus), poljski miš (Apodemus agrarius), poljska voluharica (Microtus arvalis), evropski hrčak (Cricetus cricetus)...

* U cenu je uracunat PDV *

Limit za porudžbinu je 500.00 dinara za isporuku na teritoriji Srbije. Za inostranstvo, molimo da nas kontaktirate za informacije o ceni i mogućnostima isporuke.

Proizvodjači