INEX

190.00din

Aktivna materija:

  • etoksilat masnih alkohola 20,3%
  • polidemetilsiloksan 1,0%

INEX je nejonski okvašivač, penetrator i aktivator. Poboljšava delovanje kontaktnih i sistemičnih sredstava za zaštitu bilja (fungicidi, insekticidi, herbicidi, akaricidi, desikanti), kao i folijarne prihrane, povećavajući njihovu apsorpciju i translokaciju.

INEX smanjuje površinski napon, ubrzava lisnu apsorpciju i time pomaže da se aktivna materija pesticida što brže usvoji u biljku.

INEX je visokokvalitetni nejonski surfaktant koji ne peni i uklanja postojeću penu, formulisan posebno za poboljšanje performansi većine pesticida.

Dodavanjem INEX-a se pojačava prodiranje pesticida u lisnu površinu, INEX brzo vlaži i ujednačava površinu na koju se prskanjem nanose pesticidi.

INEX smanjuje površinski napon vode i povećava kontaktnu površinu za pesticide bez ikakve hemijske reakcije.

INEX se nikad ne primenjuje sam, nego u kombinaciji sa sredstvom za zaštitu bilja ili folijarnom prihranom.

INEX dodati u rezervoar prskalice na početku, pre dodavanja drugih sredstava za zaštitu bilja. Obratiti pažnju na upozorenja i ograničenja koja su navedena kod sredstva za zaštitu bilja, kao i njihove količine primene.

Okvašivač INEX nije klasifikovan i obeležen kao opasna materija.

Količina primene INEX-a zavisi od stanja biljke, vrste sredstva za zaštitu bilja kao i od vremenskih uslova prilikom tretiranja. U slučaju visokih temperatura i veće vlažnosti, koristiti niže doze. Ako očekujemo kišu ubrzo nakon tretiranja, koristimo više doze kako bi se ubrzalo prodiranje sredstva u biljku.

Primena:

  • Fungicidi 0,5-0,75 ml/l vode (50-75 ml / 100 l vode)
  • Herbicidi 0,75-1,0 ml/l vode (75-100 ml / 100 l vode)

Vreme primene, karenca, radna karenca, kao i ostala ograničenja zavise od pesticida sa kojim primenjujemo INEX.

Pakovanje :100 ml i 1l

* U cenu je uracunat PDV *

Limit za porudžbinu je 500.00 dinara za isporuku na teritoriji Srbije. Za inostranstvo, molimo da nas kontaktirate za informacije o ceni i mogućnostima isporuke.

Proizvodjači