DRAGON 480 SL

1,650.00din

Selektivni sistemični herbicid aktivne materije dikamba 480 g/l za suzbijanje širokolisnih korova u usevu merkantilnog i silažnog kukuruza.

Dragon® 480 SL je selektivni, translokacioni herbicid koji se brzo usvaja od strane korovskih biljaka. Translocira se ksilemom i floemom i u biljnom tkivu dovodi nekontrolisanog rasta, što remeti normalne funkcije u biljci i njeno potpuno propadanje. Inhibira ćelijsku deobu. Klasifikacija rezistentnosti (HRAC): O.

Primena:

0,5 – 0,7 l/ha (5-7 ml na 100 m²) ,         kada je ukuruz u fazi 2 do 5 listova, a kada su korovi u fazi do 2-6 listova.

Spektar delovanja:

Jednogodišnji širokolisni korovi:

 • ambrozija pelenasta (Ambrosia artemisiifolia),
 • štir bljutavi (Amaranthus blitoides),
 • štir obični (Amaranthus retroflexus),
 • vijušac njivski (Bilderdykia convolvulus),
 • pepeljuge (Chenopodium spp.),
 • konica obična (Galinsoga parviflora),
 • tušt obični (Portulaca oleracea),
 • dvornik veliki (Polygonum lapathifolium),
 • dvornik obični (Polygonum persicaria),
 • pomoćnica obična (Solanun nigrum),
 • gorčike (Sonchus spp.),
 • čistac jednogodišnji (Stachys annua),
 • boca obična (Xanthium strumarium),
 • lipica teofrastova (Abutilion theophrasti),
 • tatula obična (Datura stramonium),
 • mlečike (Euphobia spp.),
 • dvornik ptičiji (Polygonum aviculare),
 • gorušica poljska (Sinapis arvensis),

Višegodišnji širokolisni korovi:

 • gorčike (Sonchus spp.),
 • palamida njivska (Cirsium arvense),
 • poponac njivski (Convolvukus arvensis),
 • mlečike (Euphobia spp.).

Napomene:

Dragon® 480 SL se ne sme primenjivati: u usevu kukuruza sa podusevom (pasulj, bundeva i sl.), u usevu semenskog kukuruza, na vrlo slabo humoznim zemljištima (manje od 1% humusa) i kraškim područjima zbog izrazite ispirljivosti, na temperaturama iznad 25°C.

Prilikom tretiranja sprečiti zanošenje kapi na sve susedne useve i zasade, a naročito pri visokim temperaturama.

Može se mešati sa preparatima na bazi bromoksinila, nikosulfurona, rimsulfurona, 2,4-D, MCPA, mekopropa, triklopira i diflufenzopira.

Pakovanje : 100ml,200ml, 500ml i 1l.

* U cenu je uracunat PDV *

Limit za porudžbinu je 500.00 dinara za isporuku na teritoriji Srbije. Za inostranstvo, molimo da nas kontaktirate za informacije o ceni i mogućnostima isporuke.

Proizvodjači