FUTOCID EC

300.00din

Nesistemični insekticid i akaricid aktivne materije bifentrin 100 g/l, sa kontaktnim i digestivnim delovanjem za primenu u zasadima voća, vinove loze, ratarskim i povrtarskim usevima.

Primena:

  • lisnih minera (Lyonetidae), običnog paučara (Tetranychus urticae) i jabukinog smotavca (Cydia pomonella) u zasdu jabuke i kruške 0,02-0,05% (2-5 ml u 10 l vode) uz utrošak 600- 1000 l vode po ha
  • dudovca (Hyphantria cunea) u zasdu jabuke i kruške 0,03% (3 ml u 10 l vode) uz utrošak 600- 1000 l vode po ha

Prskanjem ili orošavanjem 7-8 dana posle maksimalnog broja uhvaćenih leptira feromonskim klopkama ili na početku piljenja prvih gusenica;

  • obične kruškine buve (Psylla pyri) uzasadu kruške, 0,05% (5 ml u 10 l vode)uz utrošak 600- 1000 l vode po ha .

Vreme primene je u proleće na početku piljenja larvi.

  • pepeljastog moljca (Lobesia botrana) i žutog grozdovog moljca (Eupoecilia ambiguella)u zasadu vinove loze 0,02-0,05 % (2-5 ml u 10 l vode)uz utrošak 600- 1000 l vode po ha .
  • akariozne grinje vinove loze (Calepitrimerus vitis)u zasadu vinove loze , 0,04-0,05 % (4-5 ml u 10 l vode)uz utrošak 600- 1000 l vode po ha.

Primenjuje se 10-14 dana posle maksimalnog leta leptira ili na početku piljenja prvih larvi;

  • lisnih vašiju (Aphidae) u usevu strnih žita, 0,075 l/ha  uz utrošak  200-400 l vode po ha.
  • žitne pijavice (Lema melanopus)u usevu strnih žita 0,1-0,15 l/hauz utrošak  200-400 l vode po ha.

Primenjuje se pri pojavi prvih kolonija vaši ili u toku masovnog piljenja larvi.

  • kukuruznog plamenca (Ostrinia nubilalis) u usevu kukuruza, 0,2-0,3 l/ha uz utrošak  200-400 l vode po ha.
  • žičnjaka – larvi skočibuba (Elateridae)u usevu kukuruza 0,3-0,5 l/hauz utrošak  200-400 l vode po ha.
  • kukuruzne zlatice (Diabrotica virgifera)u usevu kukuruza ukoličini 0,5 l/ha uz utrošak  200-400 l vode po ha

Tretiranjem u redove istovremeno sa setvom.

Karenca: 7 dana - paradajz, krastavac (u polju i stakleniku); 14 dana - krompir, pasulj;21 dan - duvan, šećerna repa (lišće za silažu), kupusnjače; 28 dana - jabuka, kruška, vinova loza;35 dana - strna žita, kukuruz; 49 dana - uljana repica

Pakovnje : 5 ml, 50 ml, 100 ml i 1l

Dostupne Opcije

* U cenu je uracunat PDV *

Limit za porudžbinu je 500.00 dinara za isporuku na teritoriji Srbije. Za inostranstvo, molimo da nas kontaktirate za informacije o ceni i mogućnostima isporuke.

Proizvodjači