Revit 330 EC

930.00din

Selektivni herbicid aktivne materije pendimetalin 330g/l  za suzbijanje travnih i širokolisnih korova u kukuruzu.

Revit 330 EC je selektivni, sistemični, rezidualni herbicid iz hemijske grupe dinitroanilina. Korovi ga usvajaju i preko korena i lista. Jednom translociran do tačaka rasta korova, Revit 330 EC zaustavlja deljenje ćelija i time sprečava klijanje semena i rast mladih korovskih biljaka. Mehanizam delovanja mu se zasniva na inhibiciji stvaranja mikrotubula. Klasifikacija rezistentnosti (HRAC): K1.

Primena:

Kukuruz    

 • 4 -6 l/ha (40-60 ml na 100 m²) Posle setve, a pre nicanja kukuruza.

Utrošak vode 200-400 lpo ha.

Spektar delovanja:

Dobro suzbija sledeće korovske vrste:

Jednogodišnji travni korovi:

 • svračica crvena (Digitaria sanguinalis),
 • proso korovsko (Echinochloa crus-galli),
 • muhar sivi (Setaria glauca),
 • muhar zeleni (S. viridis).

Jednogodišnji širokolisni korovi:

 • štir obični (Amaranthus retroflexus),
 • palamida njivska iz semena (Cirsium arvense),
 • pepeljuga obična (Chenopodium album),
 • konica obična (Galinsoga parviflora),
 • broćika lepuša (Galium aparine),
 • tušt obični (Portulaca oleracea),
 • vrste iz roda Ranunculus,
 • gorušica poljska (Sinapis arvensis),
 • čistac jednogodišnji (Stachys annua),
 • čestoslavica persijska (Veronica persica).

Zadovoljavajuće suzbija sledeće korovske vrste:

Jednogodišnji travni korovi:

 • mišji repak (Alopecurus myosuroides),
 • stršac obični (Alpera spica-venti).

Jednogodišnji širokolisni korovi:

 • sloboda obična (Artiplex patula),
 • šilj (Cyperus rotumdus),
 • lubeničarka njivska (Hibiscus trionum),
 • vrste iz roda Matricaria,
 • bulka obična (Papaver rhoeas),
 • vrste iz roda Polygonum,
 • gorčika obična (Sonchus oleraceus),
 • mišnjakinja obična (Stellaria media),
 • stisnuša kravlja (Thlaspi arvense).

Napomene:

Revit®330 EC ne sme se koristiti na:

 • vrlo slabo humoznim zemljištima (manje od 1% humusa);
 • na površinama za proizvodnju mladog luka za salatu, luka iz presadnica, za proizvodnju ranih sorti paprike i korenastog povrća;
 • u staklenicima I drugom zaštićenom prostoru;
 • u slučaju prevremenog skidanja ili preoravanja useva može se sejati samo kukuruz, a nakon 3 meseca od primene i krompir, soja, suncokret, pšenica, duvan, paradajz, paprika, kupus, luk.

Pakovanje : 250ml i 1l.

* U cenu je uracunat PDV *

Limit za porudžbinu je 500.00 dinara za isporuku na teritoriji Srbije. Za inostranstvo, molimo da nas kontaktirate za informacije o ceni i mogućnostima isporuke.

Proizvodjači