CORNISTO

790.00din

Sistemični herbicid aktivne materije mezotrion 480 g/lza suzbijanje jednogodišnjih širokolisnih korova u kukuruzu.

Primena:

Cornisto se koristi u količini primene od 0,15-0,25 l/ha+ 0,1l okvašivača Cyrasilu usevu kukuruza posle nicanja useva, kada je kukuruz u fazi 2-8 listovaa korovi u fazi 2-6 listova.

Utrošak vode 200-400 l/ha

Karenca : Obezbeđena vremenom primene.

Cornisto u  količini primene od 0,15-0,25 l/ha + 0,1 l okvašivača Cyrasil , postiže dobru efikasnost za sledeće korove:

 • pepeljuga obična (Chenopodium album),
 • pepeljuga srcolisna (Chenopodium hybridum),
 • tatula obična (Datura stramonium),
 • gorušica poljska (Sinapis arvensis),
 • pomoćnica obična (Solanun nigrum),
 • boca obična (Xanthium strumarium),

Cornisto u  količini primene od 0,15-0,25 l/ha + 0,1 l okvašivača Cyrasil , postiže dobru efikasnost za sledeće korove:

 • lipica teofrastova (Abutilion theophrasti),
 • štir obični (Amaranthus retroflexus),
 • čistac jednogodišnji (Stachys annua),
 • ambrozija pelenasta (Ambrosia artemisiifolia).

Cornisto u  količini primene od 0,25 l/ha + 0,1 l okvašivača Cyrasil , postiže dobru efikasnost za sledeće korove:

 • lipica teofrastova (Abutilion theophrasti),
 • štir obični (Amaranthus retroflexus),ambrozija pelenasta (Ambrosia artemisiifolia),
 • pepeljuga obična (Chenopodium album),
 • pepeljuga srcolisna (Chenopodium hybridum),
 • tatula obična (Datura stramonium),
 • dvornik ptičiji (Polygonum aviculare),
 • kiseličasti dvornik (Polygonum lapathifolium),
 • gorušica poljska (Sinapis arvensis),
 • pomoćnica obična (Solanun nigrum),
 • čistac jednogodišnji (Stachys annua),
 • boca obična (Xanthium strumarium).

Višegodišnji korovi:

 • palamida njivska (Cirsium arvense).

Pakovanje : 125 ml i 250ml.

* U cenu je uracunat PDV *

Limit za porudžbinu je 500.00 dinara za isporuku na teritoriji Srbije. Za inostranstvo, molimo da nas kontaktirate za informacije o ceni i mogućnostima isporuke.

Proizvodjači