"Moj krastavac je gorak, zašto?"

Razumevanjem šta uzrokuje gorčinu krastavca možemo pomoći da se ona spreči.
Krastavac pripada familiji tikava (Cucurbitacea sp.).
Biljke iz ove porodice prirodno proizvode kukurbitacin B i kukurbitacin C. Ova jedinjenja se obično nalaze u listu, stablu i korenu biljke, delovima biljke koje ljudi ne jedu, tako da nismo svesni da su tamo. Tek kada se presele u plodove počinjemo da otkrivamo gorak ukus. Obično ceo plod nema gorčinu. Najčešće, gorčina je usredsređena u delu ploda bliže drške u području tačno ispod kože.

Nažalost, ne možemo znati da li plod krastavca ima gorčinu dok još raste i da li imamo vremena da učinimo nešto u vezi s tim.Obično je gorčina prouzrokovana nekim klimatskim ili zemljišnim uslovima koji se lako mogu rešiti. Zbog toga je toliko važno preduzeti određene preventivne korake kako bi predupredili nastanak problema. Još uvek postoji neusaglašenost oko toga šta uzrokuje da se gorčina proširi u plodove, ali neka vrsta stresa izgleda da ukazuje na to dok je krastavac u porastu .Iako ne možemo da rešimo problem posle činjeniceda se gorčina pojavila , ali možemo pokušati da izbegnemo sledeća tri uslova koji su potencijalni krivci gorkih plodova krastavaca.
Jedan od najčešćih razloga zbog kojih je krastavac gorak je toplotni stres. Dugi vrući, suvi vremenski uslovi mogu doprineti da se biljka nađe pod pritiskom i može započeti proizvodnju gorkih plodova.Uz stres koji izaziva visoka temperatura gorčinu krastavca provocira i stres suše odnosno nedostatak vode ili neadekvatno navodnjavanje u toku rasta i razvoja.Još jedan faktor jeste nedostatak hranjivih materija.Krastavac je biljka koja traži dosta hrane i zemljište koje bogato organskom materijom (Ferti KING 4/3/3). Pravilan unos đubriva i izbalansirana ishrana mogu doprineti boljoj degustaciji krastavca.Nedostatak svetlosti ( oblačno vreme) takođe može biti činilac gorčine.
Svi ovi faktori ukoliko fluktuiraju od jednog ekstrema do drugog tokom dužeg vremenskog perioda, utiču da se jedinjenja gorkog ukusa presele u plod i na taj način umanje kvalitet istog a takođe i njegovu tržišnu vrednost.

Kako možemo sprečiti gorak ukus?

Kako bi sprečili gorke plodove treba rešiti ono što uzrokuje problem.Uvek koristite najbolju praksu kada je u pitanju gajenje krastavca. Ishrana je jako značajna za svaku biljnu vrstu koju gajimo i treba se ovoj agrotehničkoj meri posvetiti sa mnogo pažnje. Da bi krastavac odoleo izazovima uslova koji nisu uvek optimalni za kvalitetnu produkciju potrebno je da biljke budu u dobroj i zdravoj kondiciji.To obezbeđujemo pre svega poznavanjem potreba same biljke za hranivima i obezbeđenje istih pravomremeno (shodno potrebama faze porasta i razvoja) i izbalansirano kroz upotrebu organskih i mineralnih đubriva.A kako bi to postigli u uslovima kada se biljka bori sa izazivačima stresa treba da joj pomognemo i stimulišemo odbrambene mehanizme i na taj način sprečimo pojavu gorčine u plodu krastavca.

Ishrana krastavaca je slična onoj kao i za druge snažne i robusne useve, sa naglaskom na upotrebu vegetativnih (Iperen IPE, Achtang Van Iperen) i “plodonosnih“ (Ubinas Van Iperen , Bely Acid Van Iperen) formulacija, kako biljka prolazi različite faze rasta.Krastavac ima naročito visoku potrebu za kalijumom, od kojih većina završava u plodu i ima ulogu u ukusu, čvrstoći, roku trajanja i ukupnom kvalitetu.Kalijum (Van Iperen Kalijum nitrat , Kalijum sulfat , Wake up) takođe utiče na otpornost na stres, turgor biljke i osmotsku kontrolu.
Nivoi kalcijuma (Van Iperen Kalcijum nitrat) su takođe važni i trebaju biti povećani pošto se formiraju prvi plodovi.
Bor (Oligo Bor) je još jedan vrlo važan element u ishrani krastavca. Biljke deficijentne u ovom hranivu razvijaju plodove koje je šuplje u sredini.

Kao što je rečeno biljkama ponekad treba pomoći da prevaziđu situacije i period stresa izazvan abiotskim faktorima. Potrebno je da biljke krastavca stimulišemo u cilju prevazilaženja toplotnog stresa, stresa suše, nedostatka svetlosti i hraniva primenom biostimulatora (Stim pure AA,Folia Stim Mix, Folia Stim B, Iperen Humic ).
****
Wake up je izvor organskog kalijuma dobijen hemijskim putem i kao takav se mnogo lakše usvaja jer biljci nije potrebna dodatna energija kao pri usvajanju mineralnog oblika kalijuma. Suština ponašanja biljke u stresnim uslovima jeste ekonomisanje energijom tj. da u uslovima stresa biljka troši energiju više na produktivne biohemijske procese. U svemu tome mi , proizvođači trebamo joj pomoći. Wake up .

Ishranom se može učiniti više !
A biostimulatorima činimo da se to postigne !
Bilja

Nema Komentara

Dodaj Komentar

Standardni emoticons kao :-) i ;-) će biti konvertovani u slike.
Zatvarajući zvezdicom markirate tekst kao bold-ovan (*reč*), donja crta se pravi preko _reč_.
E-Mail addresses will not be displayed and will only be used for E-Mail notifications.

Poslati komentari moraju prvo biti odobreni od moderatora pre nego budu objavljeni.