Kako se nositi sa hlorozom ?

Hloroza je biljna bolest u kojoj se sinteza hlorofila, zelenog pigmenta koji vrši fotosintezu značajno smanjuje ulistovima. Istovremeno lišće žuti, prvo između vena, a onda potpuno.Onda se onisuše i odpadaju. Rast biljaka se usporava, cvetovi i zameci se suše i odpadaju.
Uzroci hloroze:
Ima ih nekoliko. Pre svega, to je nedostatak dostupnog gvožđa u zemljištu. U zemljištumože biti dosta gvožđa a hloroza se javlja!?. Ovo se može razumeti po pravilu da se gvožđe nalazi obliku takvih jedinjenja koja su malo korisna za asimilaciju biljaka. Gvožđe je katalizator u reakcijama koje prate sintezu hlorofila,zato je neophodan za biljke.Ali one mogu samo asimilovati gvožđe samo u lako pristupačnoj formi, a kao takvog ga u zemljištu ima malo.
Još jedan uzrok hloroze može biti bolest u kojoj patogen, kao filmom, pokriva površinu lista (rđa, pepelnica). U ovom slučaju, sinteza hlorofila je poremećena ikao rezultat, aktivnost fotosinteze se smanjuje.
Hlorozu mogu izazvati štetni insekati koji se hrane lišćem ili biljnim sokom (lisne vaši, grinje). U ovom slučaju poremećena je ravnoteža vode i struktura hloroplasta.
Pažnja! Podjednako važan uzrok hloroze može biti ekstremni vremenski uslovi . Uz dugotrajnu sušu, ishrana biljaka je teška, zbog nemogućnosti apsorbovanja hraniva iz zemljišta, uključujući i gvožđe. Sa prekomernom vlagom, hranljivematerije u zemljištu , a među njima i gvožđe, brzo se ispiraju iz zemljišta i postaju deficitarne za biljke. Poslednjih godina, u klimi koja se brzo menja, ovaj uzrok hloroze postaje sve češći.
Kako pomoći biljkama sa xlorozom?
Koristi Iperen Fer Triathlon !

Iperen Fer Triathlon je stimulator fotosinteze sa sadržajem 8,2% gvožđa u (50% HBED,40% EDDHA i 10% DTPA) helatnoj formi. To je upravo ono što biljkama treba za hlorozu. Prisustvo HBED u svojstvu heliranog agensa obezbeđuje dugotrajno dejstvo gvožđa. Primenom Iperen Fer Triathlon lišće će ponovo postati zeleno!Mnogi voćari i povrtari su to već videli!
U stresnim uslovima kada biljka pati zbog nepovoljnih uslova a potrebna joj je hrana , za preporuku je koristiti biostimulatore iz linije Folia Stim.

Ishranom možemo učiniti više !
A biostimulatorima činimo da se to postigne!
Bilja

Nema Komentara

Dodaj Komentar

Standardni emoticons kao :-) i ;-) će biti konvertovani u slike.
Zatvarajući zvezdicom markirate tekst kao bold-ovan (*reč*), donja crta se pravi preko _reč_.
E-Mail addresses will not be displayed and will only be used for E-Mail notifications.

Poslati komentari moraju prvo biti odobreni od moderatora pre nego budu objavljeni.