Šta je zapravo đubrivo ?

Ono što predtavlja đubrivo je različito definisano.Jedna definicija bi bila: "Đubrivo je bilo koji organski ili neorganski materijal prirodnog porekla koji se dodaje u zemljište za snabdevanje biljaka jednim ili više hranljivih elemenata značajnih za rast i razvoj biljaka. "
Preciznije, đubrivo uglavnom sadrži jednu, dve ili sva tri označena elementa đubriva azot (N), fosfor (P) i kalijum (K) .Hemijska đubriva se sastoje od generisanih i prirodno nastalih jedinjenja.
Procenat elemenata N, P i K u đubrivima izražava se za azot u elementarnoj formi,fosfor kao njegov pentaoksid (P 2 O 5 ) i kalijum kao njegov oksid (K 2 O) izražavajući njihov procenat sadržaja u proizvodu. Ponekad postoji i četvrti broj, koji beleži procentualni sadržaj sumpora (S).

Često se pojam kompletno koristi za identifikaciju đubriva koji sadrži nešto drugo osim samo tri osnovna elementa đubriva - obično jedan, nekoliko ili čak svih mikrolemenata bor (B), bakar (Cu), gvožđe (Fe), mangan (Mn ), molibden (Mo) i cink (Zn).Uključivanje mikrolemenata zapravo ograničava upotrebu takvih đubriva u onim situacijama gde postoji verovatni nedostatak.U nekim slučajevima količina uključenog mikronutrijenta u kompletnu mešavinu đubriva može biti i nedovoljna za ispunjavanje zahteva biljke. Zato se preporučuje da se uključivanje bilo kojeg mikrohraniva u đubrivo zasniva samo na specifičnoj određenoj potrebi.
Rastvorljivost sastojaka može biti značajan faktor u interakciji đubriva sa okruženjem korena (posebno u zemljištu), što utiče na dostupnost osnovnih hranljivih elemenata.Ovo je naročito važno za element đubriva fosfor (P), jer je ortofosfatni anjon visoko reaktivni jon, formirajući komplekse koji mogu značajno smanjiti dostupnost fosfora u jonskom obliku neophodnom za apsorpciju korena.
Organsko đubrivo je supstanca koja se sastoji od kombinovanog ugljenika (C), vodonika (H) i kiseonika (O). Nažalost, većina organskih supstanci koje su određene kao đubriva imaju nizak nivo osnovnih sastojaka hranljivih materija i zbog toga nisu pogodni za upotrebu kod uzgajanja biljaka sa visokim zahtevima elementa hranljivih materija.

Nema Komentara

Dodaj Komentar

Standardni emoticons kao :-) i ;-) će biti konvertovani u slike.
Zatvarajući zvezdicom markirate tekst kao bold-ovan (*reč*), donja crta se pravi preko _reč_.
E-Mail addresses will not be displayed and will only be used for E-Mail notifications.

Poslati komentari moraju prvo biti odobreni od moderatora pre nego budu objavljeni.